Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2010-12-21
Traction går in i Signtrace AB
2010-12-16
Traction investerar i Modular Streams
2010-11-29
Traction ökar innehavet i Softronic genom köp av storpost i Modul 1
2010-11-23
Traction återköper 141.000 B-aktier
2010-10-28
Delårsrapport januari - september 2010
2010-07-28
Delårsrapport januari - juni 2010
2010-06-30
Antalet aktier och röster i AB Traction
2010-06-09
Flaggningsmeddelande
2010-05-07
Traction deltar i garantikonsortium i PA Resources
2010-05-03
Kommuniké från AB Tractions årsstämma
2010-05-03
Delårsrapport januari - mars 2010
2010-04-16
Traction publicerar årsredovisningen för 2009
2010-03-30
Kallelse till årsstämma i AB Traction (publ)
2010-02-19
Helårsrapport januari - december 2009
2010-02-12
FLAGGNINGSMEDDELANDE I SWITCHCORE AB (PUBL)
2010-02-08
Traction garanterar 100 MSEK av Rörvik Timbers nyemission
2010-02-04
Tractions förvärv av Thenberg Fonder godkänt, bolaget byter namn till Traction Fonder
2010-01-22
FLAGGNINGSMEDDELANDE I OEM INTERNATIONAL