Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2012-10-26
AB Traction: FLAGGNINGSMEDDELANDE BE GROUP
2012-10-19
AB Traction: Delårsrapport januari - september 2012
2012-08-22
AB Traction: FLAGGNINGSMEDDELANDE I DUROC AB
2012-08-20
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2012
2012-08-17
AB Traction: Tidigareläggning av delårsrapport för perioden januari-juni 2012
2012-06-11
Traction har återköpt 80.000 B-aktier motsvarande 0,5%
2012-05-09
Kommuniké från AB Tractions årsstämma
2012-05-09
AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2012
2012-04-04
Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2011 på webben
2012-02-23
Traction har återköpt 165.000 B-aktier motsvarande 1%
2012-02-16
AB Traction: Bokslutskommuniké januari - december 2011