Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2014-12-22
AB Traction: FLAGGNINGSMEDDELANDE I DRILLCON
2014-11-28
AB Traction: ANTAL AKTIER I TRACTION PER 28 NOVEMBER 2014
2014-11-11
AB Traction: FLAGGNINGSMEDDELANDE I HIFAB GROUP AB
2014-11-04
FLAGGNINGSMEDDELANDE I PARTNERTECH AB
2014-10-27
AB Traction : Nytt datum för delårsrapport januari-mars och Årsstämman 2015
2014-10-20
AB Traction Delårsrapport januari - september 2014
2014-08-29
AB Traction: FLAGGNINGSMEDDELANDE I HIFAB GROUP AB
2014-08-14
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2014
2014-06-05
Traction lanserar ny hemsida
2014-05-22
AB Traction: FLAGGNINGSMEDDELANDE I BE GROUP AB
2014-05-05
Kommuniké från AB Tractions årsstämma
2014-05-05
AB Traction: Delårsrapport januari - mars 2014
2014-04-09
AB Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2013
2014-04-07
Traction har återköpt 74.695 B-aktier för 7,7 Mkr
2014-03-21
Traction säljer samtliga B-aktier i Catella
2014-03-19
AB Traction: Flaggningsmeddelande OEM International
2014-02-12
AB Traction Bokslutskommuniké januari - december 2013