Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2015-11-20
AB Traction : Traction ökar ägandet i Nilörngruppen
2015-10-29
AB Traction : Traction har för avsikt att delta i Hifabs planerade nyemission
2015-10-19
AB Traction: Delårsrapport januari - september 2015
2015-07-14
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2015
2015-06-25
AB Traction : Scanfil Oyj fullföljer kontantbudet på Partnertech
2015-06-12
AB Traction : Tractions ägande i Nilörngruppen uppgår till 36% av kapitalet och 41% av rösterna
2015-06-11
AB Traction : Nordic Camping & Resorts spridningsemission övertecknad
2015-06-01
AB Traction: Traction har återköpt 75 153 B-aktier för 8,3 Mkr
2015-06-01
AB Traction: Nilörngruppens B-aktie noteras på Nasdaq First North Premier
2015-05-29
AB Traction : Nordic Camping & Resort genomför spridningsemission
2015-05-25
AB Traction: Scanfil Oyj lägger bud på PartnerTech
2015-05-15
AB Traction: Traction undersöker möjligheterna att notera Nilörngruppen
2015-04-28
AB Traction: Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte
2015-04-28
AB Traction: Delårsrapport januari - mars 2015
2015-04-07
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2014
2015-03-30
Kallelse Årsstämma i AB Traction 2015
2015-02-09
AB Traction: Bokslutskommuniké januari - december 2014