Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2017-12-19
AB Traction: Traction avyttrar innehavet i Banking Automation Ltd
2017-11-13
AB Traction: Tractions ägande i Nilörngruppen
2017-11-08
AB Traction: VINCI Energies förvärvar Eitech-koncernen
2017-10-18
AB Traction: Delårsrapport januari-september 2017
2017-07-14
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2017
2017-05-09
AB Traction: Traction avyttrar innehavet i Waterman Group i samband med ett offentligt bud
2017-05-04
AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte
2017-05-04
AB Traction: Delårsrapport januari - mars 2017
2017-04-03
AB Traction: Kallelse Årsstämma i AB Traction 2017
2017-03-29
AB Traction: Traction publicerar årsberättelsen för 2016
2017-03-21
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen för 2016 och anger värdeförändring på noterade innehav
2017-02-15
AB Traction: Bokslutskommuniké 2016