Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2019-05-20
Traction och övriga ägare i WYG plc har fått ett kontanterbjudande om 55 pence per aktie, motsv. 244 % premie
2019-05-09
AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte
2019-05-09
AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2019
2019-04-08
AB Traction: Traction publicerar årsberättelsen för 2018
2019-04-04
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen för 2018 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav och räntebärande placeringar
2019-04-03
AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction
2019-02-15
AB Traction: Bokslutskommuniké 2018