Belships selgerDato:Ons, 21/8 1996 Belships Co.

M/S Western Bell, et 42.000 dwt handymax bulkskip bygget i 1991, er solgt til japanske kjøpere. Belships eierandel i skipet er på 50%. Salget vil gi Belships en regnskapsmessig gevinst på ca. NOK 11 millioner. Levering er antatt å skje i slutten av september.

.

Espen Grepperud, Tlf. 22 52 76 00


Belships Hugin