BELSHIPS KJPER OBO-SKIPDato:Man, 2/9 1996 Belships Co.

BELSHIPS KJØPER OBO-SKIP

Belships kjøper tre OBO-skip, Skipene som er på 43.300 dwt og bygget i 1987, har seilt i Western OBO-poolen. Belships eierandel vil bli ca 20%.

Belships har hatt M/T Western Guardian, et OBO-skip på 43.300 dwt, på timecharter siden levering i 1987. Skipet har seilt i en pool, Western OBO, sammen med to søsterskip, M/T Western Gallantry og M/T Western Greeting. Belships har sammen med de andre partnerne i Western OBO, forhandlet frem en avtale om kjøp av alle tre skipene for levering i perioden november/desember 1996. Alle skipene vil bli levert nydokket og nyklasset.


Skipene vil etter planen bli eiet av et felles selskap, hvor Belships vil delta med ca. 20%. Befraktning av skipene vil bli ivaretatt av Belships Tankers, mens teknisk drift fortsatt vil bli ivaretatt av nåværende manager i Tyskland.

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse vil adm. direktør Sverre Jørgen Tidemand.

Belships Hugin