Gibson Gas Tankers får en mer fokusert LPG-flåteBelships Co.

Gibson Gas Tankers Limited (GGT) som er 60% eiet av Belships ASA har inngått avtale med I.M. Skaugen's datterselskap NGC om bytte av tonnasje. GGT kjøper skipene Norgas Mariner (1982, 6.568 cbm) og Norgas Transporter (1982, 6.568 cbm) og selger skipet Norgas Teviot (1989, 8.405 cbm). Transaksjonene forventes gjennomført innen utgangen av desember 1997.

Etter tonnasjebyttet vil GGT eie en mer ensartet flåte bestående av 6 semikjølte LPG-skip, hvorav 3 skip er på ca. 6.500 cbm og 2 skip er på ca. 3.200 cbm. Transaksjonene vil tilføre GGT netto likviditet på i underkant av USD 6 mill. Regnskapsmessig vil salget av Norgas Teviot på 100%-basis gi en gevinst på ca. NOK 30 mill. forutsatt en valutakurs USD/NOK på 7,25.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss, telefon 22 52 76 00.

Belships Co. Hugin