Generalforsamlingsprotokoll

Vedlagt er kopi av møteprotokoll fra selskapets generalforsamling avholdt idag.

Generalforsamlingsprotokoll