Protokoll fra generalforsamling

 Vedlagt er protokoll fra generalforsamlingen avholdt idag.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 5-12


Protokoll fra generalforsamling