Date: 23 February 2007

RISH - MELDEPLIKTIG HANDEL


F°lgende primŠrinnsider i GC Rieber Shipping ASA (`RISH`)har den 22.Februar 2007 kj°pt aksjer i Arrow Seismic ASA, et54 % eiet datterselskap av RISH. Aksjene er kj°pt til kursNOK 70.
 
Arne Birkeland har kj°pt 2 500 aksjer. Nybeholdning 7 500 aksjer.