Date: 2 April 2007

RISH - ÅRLIG OVERSIKT


Utstedere av børsnoterte omsettelige papirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr børsforskriften § 5-2 femte ledd. Vedlagt på www.newsweb er en årlig oversikt
for selskapet GC Rieber Shipping ASA (ticker RISH) for perioden 1. januar 2006 - 31 mars 2007.

Årlig oversikt