Date: 2 April 2007

RISH - ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Det vises til tidligere innkalling til ordinær generalforsamling i Selskapet den 12. april 2007 
kl 14.00. Vedlagt er fullstendig innkalling samt årsregnskap for 2006. 

Selskapet vil i forhold til utsendt innkalling presisere følgende;

Vedr. punkt 9: Selskapets aksje noteres eks. utbytte (forslag på NOK 5 pr aksje)fra og med den 13. april 2007 Vedr. punkt 10: Den foreslåtte aksjesplitt etter forholdet 1:10 gjennomføres med 13. april 2007 som eks. utbytte dato

Ordinær Generalforsamling