Date: 13 April 2007

RISH - AVHOLDT GENERALFORSAMLING


Ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ble avholdt den 12. april 2007 kl. 14.00 på Selskapets kontor i Solheimsgaten 13, 5058 Bergen, etter skriftlig innkallelse til aksjonærene den 29. mars 2007.

Alle saker til behandling i henhold til innkallelse, inklusiv splitt av aksjen etter forholdet 1:10, ble enstemmig vedtatt.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.

Avholdt Generalforsamling