Date: 27 November 2007

RISH - GC RIEBER SHIPPING SELGER AKSJEPOST I ARROW SEISMIC ASA


GC Rieber Shipping har akseptert et tilbud fra PGS på sin 42,5 % eierandel i Arrow Seismic ASA (`Arrow`). Tilbudet på NOK 96 pr. aksje priser selskapets aksjepost i Arrow til NOK 960 millioner og gir en regnskapsmessig gevinst på om lag NOK 578
millioner.

GC Rieber Shipping har akseptert et tilbud fra PGS på sin 42,5 % eierandel i Arrow Seismic ASA (`Arrow`). Tilbudet på NOK 96 pr. aksje priser selskapets aksjepost i Arrow til NOK 960 millioner og gir en regnskapsmessig gevinst på om lag NOK 578 millioner. GC Rieber Shipping vurderer avtalen som strukturelt gunstig for selskapet, og den gir betydelige finansielle muskler til ytterligere satsing.
 
GC Rieber Shipping eierandel i selskapet Arrow Seismic ASA (`Arrow`) ble i 2. kvartal 2007 redusert fra 54,0 % til 42,5 % i forbindelse med emisjon i Arrow og børsnotering på Oslo Axess den 30. mai 2007.  Selskapet eier i dag 10 millioner aksjer i Arrow som er bokført til en verdi av NOK 382 millioner. Tilbudet fra PGS på NOK 96 kroner pr. aksje innebærer en verdsettelse av selskapets eierandel i Arrow på NOK 960 millioner, som gir en regnskapsmessig gevinst på om lag NOK 578 millioner. Selskapet vurderer det fremsatte tilbudet til både å reflektere de verdier som er bygget opp og de forventninger selskapet har til fremtidig verdiskapning i Arrow.
 
GC Rieber Shipping skal også i fortsettelsen gjennomføre de avtalte tjenester for Arrow-flåten herunder prosjektledelse, byggetilsyn og maritim drift. Flåten omfatter to skip i drift, samt levering av fire høykapasitets seismikkskip og å  ferdigstille konvertering av tre 2D/kilde skip i perioden 2007 - 2009.
 
- Vi er kommet til at dette var et tilbud som både reflekterer de verdier som er bygget opp og de forventinger vi har til fremtidig verdiskapning i Arrow. Salget vil gi både finansielle og industrielle gevinster for GC Rieber Shipping, sier CEO  Sven Rong. - PGS vil videreutvikle de verdiene som er skapt i Arrow på en god måte, og vi er også glade for igjen å ha PGS som kunde for våre ship management tjenester. Vi vil nå i enda sterkere grad kunne utvikle våre øvrige aktiviteter innen oljeservicemarkedet. Både vår virksomhet innen offshore subsea og forretningsmuligheter knyttet til utvinning av petroleumsforekomster i arktiske omgivelser er i sterk utvikling, og salget av eierandelen i Arrow gir oss betydelige finansielle muskler til ytterligere satsing her eller i relatert virksomhet, avslutter han.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
 
CEO Sven Rong, tlf 55 60 68 18, eller 90 55 49 52
CFO Hans Petter Klohs, tlf 55 60 68 24, eller 90 75 05 26
 

GC Rieber Shipping selger aksjepost i Arrow Seismic ASA