Date: 28 November 2007

RISH - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


Ekstraordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA avholdes tirsdag den 4. desember 2007 kl. 14:00 i Solheimsgaten 13, Bergen.

Til behandling foreligger:
1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder samt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2 Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
3 Godkjenne innkalling og dagsorden 
4 Valg av nytt styremedlem
 
De aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamling, selv eller ved fullmakt, bes benytte tilsendte svarkupong. Denne må være selskapet i hende pr. post eller fax 55 60 68 05, senest 3. desember 2007.