Date: 29 November 2007

RISH - INVITASJON TIL PRESENTASJON/WEBCAST


GC Rieber Shipping vil mandag 3. desember 2007 kl 11.00 avholde en presentasjon av selskapet for analytikere og investorer, samt andre interesserte.
CFO Hans Petter Klohs vil representere selskapet.Presentasjonen vil kun foregå via webcast.
 
Innlogging til webcast via GC Rieber Shippings webside, http://www.gcrieber-shipping.no.

Hensikten med presentasjonen er å gi en oversikt over selskapet og gi utvidet analytisk informasjon, samt skissere noen tanker om fremtiden. GC Rieber Shipping solgte i November 2007 sin eierandel i Arrow Seismic til PGS. Selskapet har etter dette salget en meget sterk finansiell posisjon, samtidig som kompetansebasen som lå til grunn verdiskapningen i Arrow Seismic er inntakt. Både GC Rieber Shippings virksomhet innen offshore subsea og forretningsmuligheter knyttet til utvinning av petroleumsforekomster i arktiske omgivelser er i sterk utvikling, og salget av eierandelen i Arrow gir betydelige finansielle muskler til ytterligere satsing her eller i annen virksomhet.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
CEO Sven Rong, tlf 55 60 68 18, eller 90 55 49 52
CFO Hans Petter Klohs, tlf 55 60 68 24, eller 90 75 05 26
 

Invitasjon til presentasjon/webcast