Date: 4 December 2007

RISH - AVHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


Ekstraordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ble avholdt 4/12/2007 kl. 14.00 etter skriftlig innkallelse til aksjonærene den 20/11/2007.
 
Alle saker til behandling i henhold til innkallelse ble enstemmig vedtatt.

Styret består etter dette av Paul-Chr. Rieber (styreformann)
Trygve Arnesen (viseformann)
Cecilie Astrup
Jan Erik Clausen
Anne Marit Steen 
 
Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt.
 

Avholdt Ekstraordinær Generalforsamling