Date: 20 December 2017

GC Rieber Shipping: Meldepliktig Handel


MELDEPLIKTIG HANDEL

Ved en fisjon gjennomført 14.12.2017, som ledd i en familieintern reorganisering, har AS Javipa sin beholdning av aksjer i GC Rieber Shipping ASA blitt redusert med 2.037.480 aksjer. AS Javipa eier etter dette 1.018.742 aksjer, tilsvarende 2.33 % av den registrerte aksjekapitalen i GC Rieber Shipping ASA. Som en konsekvens av fisjonen er AS Javipa å anse som nærstående av Paul Christian Rieber, styrets leder i GC Rieber Shipping ASA.