09.03.2015 07:00:00 CET

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2014

Helsingfors den 9 mars 2015 kl. 8.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolaget har publicerat sin årsrapport för 2014.  Dokumenten som ingår i rapporten är tillgängliga under "Investor Relations" på bolagets webbplats på www.nexstim.com

I årsrapporten ingår förvaltningsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse.

Kopior av årsrapporten bifogas detta meddelande.

 

Nexstim Abp

Janne Huhtala, verkställande direktör

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim

Janne Huhtala, verkställande direktör

 
+358 (0)40 8615046

janne.huhtala@nexstim.com
UB Capital Ab (Certified Adviser) +358 (0)9 2538 0225
 

Consilium Strategic Communications

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan



+44 (0)20 3709 5700

nexstim@consilium-comms.com

 

Om Nexstim Abp

Nexstim (grundat 2000) är ett finländskt medicinteknikbolag som tar fram och tillverkar utrustning för bättre rehabilitering av strokepatienter. Nexstim är en föregångare inom tekniker för hjärndiagnostik. Bolagets system med navigerad hjärnstimulering, eller NBS (navigated brain stimulation), är den första och enda apparaturen av denna typ som har fått sälj- och marknadsföringstillstånd av FDA samt CE-märkning. Bolaget har tillämpat sitt NBS-system i kombination med transkraniell magnetstimulation (navigated transcranial magnetic stimulation, nTMS) för kartläggning av funktionella hjärnområden både i talcentrum och motoriska hjärnbarken. Bolaget har använt samma teknologi som plattform i sitt NBT-system för rehabilitering av strokepatienter. Under första halvåret 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på tolv rehabiliteringscentra i USA i syfte att bevisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s sälj- och marknadsföringstillstånd för användning av NBT®-systemet för postakut rehabilitering av strokepatienter i USA. Nexstim Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Närmare information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Annual Report 2014
Nexstim Abp Balansbok 31.12.2014