20.08.2015 07:05:00 CET

Nexstim Abp väljer ny underleverantör för tillverkning

Helsingfors den 20 augusti 2015 kl. 8.05 

- Utökar den globala tillväxtkapaciteten för NBT® och NBS-systemen-

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar i dag att man har valt Sanmina Corporation ("Sanmina") för tillverkning av alla system. 

Nexstims utvärdering av primära underleverantörer har utförts för att bättre understödja bolagets långsiktiga tillväxtstrategi i och med en ökad efterfrågan på dess system Navigated Brain Stimulation (NBS) och Navigated Brain Therapy (NBT®). Sanminas globala närvaro kommer att tillhandahålla större flexibilitet och förmåga att producera systemen närmare våra kunder på nyckelmarknader. Vi räknar också med att Sanmina kommer att kunna erbjuda after-sales service för kunderna.

Överföringen av systemtillverkningen från Innokas Medical Ab förväntas inte påverka leveransmöjligheterna för räkenskapsåret 2015. Överföringsprojektet förväntas bli slutfört inom sex månader. Kostnaderna för överföringen beräknas inte bli betydande. 

Janne Huhtala, VD för Nexstim, kommenterar: "Valet av Sanmina, som är en världsledande tillverkare inom medicinbranschen, signalerar en stark långsiktig tillväxtstrategi för Nexstim för båda våra system NBS och NBT®. Vi ser fram emot att arbeta med Sanmina när vi närmar oss interimsdataavläsningen från vår Fas III-studie av NBT® i stroketerapi." 

Eeva-Liisa Kylmänen, VD och fabrikschef på Sanmina i Haukipudas, kommenterar: "Sanmina är stolt över att få inleda partnersamarbete med ett företag som Nexstim och hjälpa dem att tillverka produkter som förbättrar utsikterna och livskvaliteten för patienter genom innovativa behandlingsformer för hjärnstimulering och terapi."

 

NEXSTIM ABP

Janne Huhtala, VD

 

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta: 

Nexstim                                            +358 (0)40 8615046

Janne Huhtala, verkställande direktör      janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Oy (certifierad rådgivare)                  +358 (0)9 2538 0225

Walter Ahlström/Tom Olsio

Consilium Strategic Communications             +44 (0)20 3709 5700

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan            nexstim@consilium-comms.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. För ytterligare information gå till www.nexstim.com.

Om Sanmina

Sanmina Corporation (NASDAQ GS: SANM) är en ledande integrerad leverantör av tillverkningslösningar för de snabbast växande segmenten på den globala Electronics Manufacturing Services (EMS)-marknaden. Sanmina, erkänd ledare inom teknologi, tillhandahåller tillverkningslösningar från början till slut och levererar överlägsen kvalitet och stöd till OEM huvudsakligen inom kommunikations-, försvars- och flyg-, industri- och halvledarsystemen, på sektorerna medicin, multimedia, databehandling och lagring, fordon och energi och ren teknik. Sanmina har sina anläggningar strategiskt placerade i nyckelregionerna runt om i världen. Ytterligare information om företaget finns på www.sanmina.com.

Nexstim Abp väljer ny underleverantör för tillverkning