09.12.2015 08:00:00 CET

Nexstim Abp:s finansiella information 2016

Helsingfors den 9 december 2015 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering kommer att publicera finansiell information 2016 enligt följande schema:

- Bokslutskommuniké för 2015 och halvårsrapport för perioden juli-december 2015 (H2) publiceras måndagen den 29 februari 2016

- Halvårsrapport för perioden januari-juni 2016 (H1) publiceras onsdagen den 17 augusti 2016

Nexstims årsredovisning för 2015 publiceras på bolagets webbplats onsdagen den 9 mars 2016.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämma är torsdagen den 31 mars 2016 kl. 12.00.

NEXSTIM ABP

Janne Huhtala, VD

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                     +358 (0)40 8615046

Janne Huhtala, verkställande direktör             janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                            +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                         +44 (0)20 3709 5700

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton            nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första interimsanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade genomgått första bedömningen av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter behandlingen. För ytterligare information gå till www.nexstim.com.

Nexstim Abp:s finansiella information 2016