11.02.2016 08:00:00 CET

Publicering av Nexstim Abp 2015 helårsresultat

Helsingfors den 11 februari 2016 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicintekniskt företag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, kommer eftermiddagen måndag den 29 februari 2016 att meddela sitt helårsresultat för räkenskapsåret som gick ut den 31 december 2015.

En telefonkonferens för massmedia, investerare och analytiker kommer att äga rum kl. 16.00 finsk tid måndagen den 29 februari 2016. Janne Huhtala, VD och Mikko Karvinen, finansdirektör kommer att presentera de ekonomiska och operativa resultaten följt av en frågestund. Presentationsmaterialet kommer att vara tillgängligt på Nexstims webbsida strax innan telefonkonferensen börjar.

Ring in i telefonkonferensen:

Finland: +358 (0) 800112363
Sverige: +46 (0) 850336434
Storbritannien: +44 (0) 8006940257
USA: +1 (1) 6315107498

Internationell: +44 (0) 1452 555566

Telefonkonferens-ID är 47933395

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, VD

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                       +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör   janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)           +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications          +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton  nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första interimsanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade genomgått första bedömningen av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter behandlingen. För ytterligare information gå till www.nexstim.com.

Publicering av Nexstim Abp 2015 helårsresultat