12.09.2016 11:00:00 CET

Nexstim Abp:s samarbetsförhandlingar har slutförts

 

Pressmeddelande, Helsingfors 12 september 2016 kl. 12.00  

Nexstim Abp (NXTMH: HEX, NXTMS: STO), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att det slutfört de samarbetsförhandlingar som den 22 augusti 2016 inleddes med företagets personalrepresentanter. Resultatet av förhandlingarna är att högst två anställningsavtal kommer att avslutas, högst två personer permitteras, och att en person i framtiden kommer att arbeta deltid.
Förhandlingarna omfattade hela personalstyrkan i Finland och har nu avslutats.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                                                    +44 771 516 3942

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                         martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Ltd (Certified Adviser)                                                     +358 (0)9 2538 0246

Consilium Strategic Communications                                                    +44 (0)20 3709 5700

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton                    nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

 

Nexstim Abp