18.01.2017 08:00:00 CET

Nexstim Abp emitterar aktier i avtal om en reservdistribution av eget kapital enligt det finansarrangemang som bolaget informerade om den 21 juli 2016

Pressmeddelande, Helsingfors 18 januari 2017 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett medicintekniskt företag som tagit fram ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering, meddelar att bolagsstyrelsen idag, enligt de fullmakter som mottagits vid den extra bolagsstämma som hölls den 18 augusti 2016 och det finansarrangemang som ingåtts med Bracknor Investment och den finska innovationsfonden Sitra som meddelades den 21 juli 2016, har fattat beslut om att emittera 2 206 702 nya aktier till Bracknor med en teckningskurs på 284 730,76 euro baserad på avtalet om en reservdistribution av eget kapital (SEDA-avtalet). Aktierna levereras enligt följande:  911 183 aktier ska överlåtas till Bracknor från bolagets egna aktieinnehav, 1 025 452 aktier emitteras till Bracknor genom en riktad emission och 270 067 aktier emitteras först till Nexstim utan kostnad som egna aktier som sedan överlåts till Bracknor. De nya aktierna kommer att noteras uppskattningsvis den 25 januari 2017. Bolaget kommer inte att ha egna aktier i sin besittning efter överlåtelsen. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 57 274 738.

De fullmakter som mottagits vid den extra stämman som hölls den 18 augusti 2016 har nu utnyttjats till fullo. Bolaget förhandlar för närvarande om fullföljande av det återstående SEDA-avtalet med Bracknor, SEDA-avtalet med Sitra och alla samtliga teckningsoptioner i arrangemangen med Bracknor och Sitra. Bolagets styrelse kommer att informera närmare om förhandlingsresultatet när parterna har nått överenskommelse.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

Ytterligare information finns att tillgå på webbplatsen www.nexstim.com eller också kan du kontakta:

Nexstim                                                                                                                               +44 771 516 39 42
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd                                     martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                                                
UB Securities Ab (Certified Adviser)                                                                         +358 (0)9 2538 0246

Om Nexstim Abp
Medicinteknikbolaget Nexstim är en teknisk föregångare inom hjärndiagnostik med sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation), det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning för behandling av kronisk neuropatisk smärta, svår depression och strokebehandling. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp