06.06.2017 18:00:00 CET

Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitralle suunnattujen osakkeiden liikkeeseen lasku 21.7.2016 julkistetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti

Yhtiötiedote, Helsinki, 6.6.2017 klo 19.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Nexstim ilmoittaa, että Yhtiön hallitus on päättänyt suunnata 1 475 244 uutta osaketta Sitralle yhteensä 285 526,10 euron merkintähintaan. Päätös laskea uudet osakkeet liikkeelle perustuu Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 20.2.2017 antamiin valtuuksiin sekä Bracknor Investmentin ja Sitran kanssa solmittuun stand-by equity distribution agreement -sopimukseen (SEDA), joka julkistettiin 21.7.2016. Uudet osakkeet ovat listattuna arviolta 12.6.2017. Annin jälkeen rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä Yhtiössä on 86 053 694.

Tämän annin jälkeen Yhtiö on saanut SEDA-sopimuksen perusteella Sitralta yhteensä noin 1,8 miljoonan euron rahoituksen. Lisäksi Sitralle ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.2.2017 allokoidut SEDA-sopimuksen mukaiset 5 000 000 osaketta on nyt kokonaisuudessaan merkitty ja ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset kokonaisuudessaan käytetty. 21.7.2016 julkistettu rahoitusjärjestely on nyt järjestelyn yhteydessä annettujen warranttien toteuttamista lukuun ottamatta saatettu loppuun. Toteuttamattomien warranttien nojalla voidaan merkitä vielä enintään 31 801 597 Yhtiön osaketta merkintähinnan ollessa välillä 0,2773-0,8539 euroa osakkeelta. Kaikkien toteutumattomien warranttien merkintä warranttien ehtojen mukaisilla merkintähinnoilla olisi kokonaisarvoltaan noin 14,3 miljoonaa euroa.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                                          +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja  martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                      
UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)  +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                       +44 (0)207 2821066
Katja Stout                                     katja.stout@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-laitteisto). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus, E-FIT trial, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Sitralle suunnattujen osakkeiden liikkeeseen lasku