26.09.2017 18:00:00 CET

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä

Yhtiötiedote, Helsinki, 26.9.2017 klo 19.00

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä
Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa. Nexstim ilmoittaa, että Vice President of Commercialization, General Manager US, johtoryhmän jäsen John Liedtky on eronnut tehtävistään 18.10.2017 alkaen. Nexstim on aloittanut rekrytointiprosessin uuden henkilön nimittämiseksi tehtävään.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi muutosta seuraavasti: "Kiitämme John Liedtkyä hänen panoksestaan Nexstimin Pre-surgical Mapping -liiketoiminnan ja terapeuttisten käyttöaiheiden kaupallistamissuunnitelmiin Yhdysvalloissa.  Nexstim on luonut erittäin kestävän perustan näillä osa-alueilla, minkä ansiosta meillä on hyvä mahdollisuus edistää nykyisiä ja tulevia markkinointilupahakemuksia ennen kuin aloitamme NBT®-laitteiston hoitosovelluksissa käytön suunnitellut kaupallistamistoimet Yhdysvalloissa. Toivotamme Johnille kaikkea hyvää tulevaisuudessa."

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                                                                                      
Martin Jamieson, toimitusjohtaja                          +44 77 1516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)                                                      +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                                    +44 (0)207 2822949
David Dible/Shabnam Bashir/Isabelle Andrews                                     david.dible@citigatedr.co.uk

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-laitteisto). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.
Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-merkitty Euroopassa käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstim jätti äskettäin FDA:lle 510(k)-hakemuksen luvan saamiseksi NBT®-laitteiston markkinoinnille käyttöön vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim odottaa toiveikkaana voivansa lanseerata NBT®-laitteiston käytön tässä merkittävässä käyttöaiheessa vuoden 2018 alussa. NBT®-laitteistosta on parhaillaan käynnissä vaiheen III kliininen lisätutkimus (E-FIT trial) johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimus valmistuu arvion mukaan vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauskuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

Muutos Nexstim Oyj:n johtoryhmässä