07.03.2018 08:00:00 CET

NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017 ON JULKAISTU

Yhtiötiedote, Helsinki, 7.3.2018 klo 9.00.

NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017 ON JULKAISTU

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoito- ja diagnostiikkasovelluksissa, on julkaissut vuosikertomuksen (annual report) vuodelta 2017. Dokumentit ovat saatavilla "Investor Relations" osiossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Kopio vuosikertomuksesta on tämän tiedotteen liitteenä.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim Oyj                                               +447715163942
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy 
(hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson                 +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi hoitosovelluksissa (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksissa (NBS-laitteisto). Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle navigoituun aivoterapiaan perustuvan laitteiston (Navigated Brain Therapy, NBT®), joka on CE-hyväksytty käytettäväksi aivohalvauksen, vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Euroopassa.

Nexstim on saanut FDA:lta luvan NBT®-laitteiston markkinointiin ja kaupalliseen jakeluun vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Nexstim aikoo aloittaa NBT®-laitteiston markkinoinnin tässä tärkeässä käyttöaiheessa vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä.

NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa tutkitaan käynnissä olevassa vaiheen III kliinisessä E-FIT-lisätutkimuksessa, johon osallistuu 60 potilasta. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 keskivaiheilla, minkä jälkeen Nexstim voi hakea markkinointilupaa FDA:lta. FDA:n markkinointiluvan myötä Nexstim voi aloittaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen kehittämänsä NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin Yhdysvalloissa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com

Nexstim Oyj vuosikertomus 2017