07.03.2018 08:00:00 CET

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2017

Pressmeddelande, Helsingfors den 7 mars 2018 kl. 9.00

NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2017

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget") är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska och diagnostiska tillämpningar, meddelar att bolaget har publicerat sin årsrapport för 2017.  Dokumenten som ingår i rapporten är tillgängliga under "Investor Relations" på bolagets webbplats på www.nexstim.com.

I årsrapporten ingår verksamhetsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse. Kopia av årsrapporten bifogas detta meddelande.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss per telefon:

Nexstim                                                 +447715163942
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd martin.jamieson@nexstim.com
                                                                                                                                                       
UB Securities Ab (Certified Adviser) 
+358 (0)9 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson            +44 (0)207 2822949
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet). NBS är det första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. På samma teknikplattform har bolaget tagit fram ett system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som har fått CE-märkning i Europa för behandling av stroke, svår depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim har fått FDA:s tillstånd för marknadsföring och spridning i USA av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression. Bolaget ser fram emot att kunna lansera NBT®-systemet för denna betydande indikation under andra kvartalet 2018.

NBT®-systemet genomgår för närvarande en kompletterande Fas III-prövning (E-FIT) med 60 patienter för användning vid strokerehabilitering. Nexstim förväntar sig att prövningen avslutas i mitten av 2018 och att bolaget sedan kan ansökan om tillstånd från FDA. Med godkännande från FDA kan Nexstim börja marknadsföra och sälja NBT®-systemet för strokebehandling i USA.

Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden. Mer information finns på www.nexstim.com

Nexstim Abp Årsredovisning 2017