28.11.2018 12:30:00 CET

Osakeanti / luovutus Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

                                                  

Yhtiötiedote, Helsinki, 28.11.2018 klo 13:30

Osakeanti / luovutus Nexstim Oyj:n osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuolisen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi masennuksen hoidossa. Nexstim Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Osana järjestelyä ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 9000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta Yhtiölle itselleen vastikkeetta. Ko. uudet osakkeet voidaan laskea uudelleen liikkeeseen eli luovuttaa vastikkeetta Yhtiöltä osakkeenomistajille ("Vastaanottavat Osakkeenomistajat"), jotka omistavat 27.11.2018 ("Täsmäytyspäivänä") a) Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan ko. Osakkeenomistajan nimissä tai b) Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita, joiden määrä (a tai b) ei ole jaollinen 30:llä, siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 30:llä edellyttää.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, siten kuin ko. päätöstä täsmennettiin hallituksen päätöksellä tänään 28.11.2018, Yhtiö on edellä mainittuun lunastussuhteeseen ja edellytykseen perustuen laskenut liikkeeseen, eli luovuttanut yhteensä 34 (ennen osakemäärän alentamista vastaavan osakemäärän perustella vastaisi 997 osaketta) omaa osaketta Vastaanottaville Osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että Vastaanottavien Osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä on jaollinen 30:llä. Tämä osakeanti / -luovutus koskee ainoastaan kaikkia edellä tarkoitettuun ryhmään a) kuuluvia Vastaanottavia Osakkeenomistajia, jotka omistavat suoraan Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita (ko. osakkeet eivät siis hallintarekisteröityjä) siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 30:llä edellyttää.

Osakkeiden luovutus Yhtiöltä ko. Vastaanottaville Osakkeenomistajille tapahtuu ja kirjataan arvo-osuustileille viimeistään 3.12.2018.

Helsingissä, 28.11.2018

NEXSTIM OYJ

Hallitus

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja) 
+358 (0)10 231 4560

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmä on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim aloittaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

Osakeanti / luovutus osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä