25.01.2019 16:30:00 CET

Osakkeiden mitätöinti ja optioehtojen muutos

Yhtiötiedote, Helsinki, 25.1.2019 klo 17:30

Osakkeiden mitätöinti ja optioehtojen muutos

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuolisen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi masennuksen hoidossa. Nexstim Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 30:tä Yhtiön osaketta vastasi yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Yhtiön osakemäärän vähentämiseen liittyen Yhtiön haltuun on hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakkeiden laskennassa tapahtuneen hallintarekisteröinnin hoitajan laskuvirheen ja tämän oikaisun johdosta vielä jäänyt 5 Yhtiön omaa osaketta 21.11.2018 Yhtiölle maksutta suunnatusta 9 000 osakkeesta, joista on jo 30.11.2018 hallituksen päätöksellä mitätöity 7 724 osaketta. Yhtiön hallitus on nyt päättänyt mitätöidä myös nämä 5 Yhtiön omaa osaketta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on mitätöinnin jälkeen 3 253 746. Osakkeiden uusi lukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 31.1.2019.

Lisäksi hallitus on päättänyt mitätöidä Yhtiön haltuun työsuhteen päättymisen myötä tulleet yhteensä 33 300 kpl optio-oikeuksia 2016B ja 16700 kpl optio-oikeuksia 2016C (työsuhteet päättyneet ja optio-oikeudet tulleet Yhtiön haltuun ennen osakkeiden lukumäärän vähentämisjärjestelyitä). Mitätöinnin jälkeen Yhtiön hallussa ei ole optio-oikeuksia 2016B eikä 2016C.

Liittyen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.11.2018 päätettyyn osakkeiden lukumäärän vähentämiseen Yhtiön hallitus on 23.11.2018 päättänyt muuttaa optio-ohjelmien 2013A, 2016B-C, 2017 sekä 2018A-B ehtoja osakkeiden lukumäärän vähentämiseen liittyen siten, että jokaisen optio-oikeuksien haltijan hallussa oleva optio-oikeuksien lukumäärä jaetaan luvulla 30 ja samalla yhdellä optio-oikeudella merkittävä nykyinen osakekohtainen merkintähinta kerrotaan luvulla 30, ja että mahdollinen pyöristys optio-oikeuksien määrässä toteutetaan aina alaspäin, ja tähän liittyen kaikki uudet ko. optio-oikeuksien ehdot on nyt hyväksytty.

Muutetut optioehdot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com/investors/share-information/.

Helsingissä, 25.1.2019

NEXSTIM OYJ

Hallitus

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmä on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim aloittaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

Osakkeiden mitätöinti ja optioehtojen muutos