04.03.2019 08:00:00 CET

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018

Yhtiötiedote, Helsinki, 4.3.2018 klo 9.00

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuolisen navigoivaan aivostimulaatioon aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Yhtiö julkistaa tänään koko tilikauden 2018 (1.1.-31.12.2018) tilinpäätöksensä sekä vuoden 2018 jälkipuoliskon (1.7.-31.12.2018).

Kohokohdat heinä-joulukuussa 2018

Kohokohdat raportointikauden jälkeen

             
Yleiskuvaus yhtiöstä

     Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksiin (NBS-laitteisto).
      
     Nexstim on kehittänyt NBT®-laitteiston yhtiön NBS-teknologia-alustalle; NBT®-laitteiston kaupallinen hyödyntäminen on keskeinen painopistealue Nexstimin nykyisessä liiketoimintastrategiassa. 
  
 NBT®
  

NBS

Toimitusjohtaja Martin Jamiesonin katsaus

Voin ilokseni kertoa tuoreimmat tiedot Nexstimin liike- ja taloudellisesta tuloksesta vuodelta 2018.

Nexstim kertoi syyskuussa 2018 tietoja vaiheen III kliinisestä lisätutkimuksestaan, josta käytetään nimitystä E-FIT (Electric Field Navigated 1Hz rTMS for Post-Stroke Motor Recovery Trial), jossa tutkittiin Nexstimin NBT®-laitteiston käyttöä aivohalvauspotilaiden yläraajojen motorisessa kuntoutuksessa.

Ikävä kyllä tutkimuksessa ei havaittu kliinisesti merkittävää eroa hoitoa saavien aivohalvauspotilaiden ja verrokkiryhmän välillä. Kliinisesti merkittävää eroa hoitoa saavien ja verrokkiryhmän välillä ei havaittu olevan myöskään silloin, kun tulokset yhdistettiin aiemmin tehdystä NICHE-tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Tutkimus toteutettiin viidessä alansa johtavassa kliinisessä kuntoutuskeskuksessa Yhdysvalloissa. Potilaita rekrytoitiin yhteensä suunnitellut 60.

Nexstim mukautti konsernistrategiaansa tämän pettymyksen tuottaneen lopputuloksen johdosta.  Tämän myötä olemme kohdistaneet suurimman osan resursseistamme NBT®-laitteistomme markkinointiin vakavan masennuksen hoitoon, jossa aivojen tiettyjen alueiden stimulointi on osoittautunut tehokkaaksi.

Sen jälkeen, kun esittelimme vakavan masennuksen hoitoon käytettävän NBT®-laitteistomme Clinical TMS Society -järjestön vuosikokouksessa toukokuussa 2018 Yhdysvalloissa, olemme toimittaneet ja asentaneet viisi laitteistoa Yhdysvalloissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että NBT®-laitteisto erottuu ainutlaatuisten navigointitoimintojensa ansiosta markkinoilla saatavilla olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Yhdysvaltojen lisäksi Eurooppaan ja muualle maailmaan on nyt toimitettu yhteensä kymmenen NBT®-laitteistoa, joita käytetään masennuksen hoidossa.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi vuonna 2018 ja oli 2,7 miljoonaa euroa, kun se oli 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2017. Sekä NBS- että NBT®-laitteistojen asennusmäärät ovat nousseet ja kasvunopeus oli ennätyslukemissa Yhdysvaltain markkinoilla. Iloksemme voimme myös kertoa, että valikoimamme myynti on kehittynyt parempaan suuntaan korkeakatteisen jälkimarkkinoinnin edistämänä. Tuottoa tulee palveluista, tukipalveluista, varaosista ja kertakäyttöisistä otsaan kiinnitettävistä seurantavälineistä.

Teimme vuoden aikana paljon investointeja etenkin vahvistaaksemme kaupallista toimintaamme Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän johdosta käteisvarojen käyttö oli -6,2 miljoonaa euroa vuonna 2018, kun se oli -5,4 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Vuonna 2019 painopistealueena on vakavan masennuksen hoitoon käytettävien asennettujen NBT®-laitteistojen kannan kasvattaminen Yhdysvaltain markkinoita painottaen. Ensisijainen tavoitteemme on parantaa NBT®-laitteistomme tunnettuutta markkinoilla: kun NBT®-laitteistollamme hoidetaan vakavaa masennusta sairastavia potilaita yhä enemmän, saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, jotka tukevat markkinointiviestiämme ja lisäävät NBT®-laitteistomme käyttöä. Lisäksi suunnittelemme Nexstimin vahvan mielipidevaikuttajien (KOL) verkoston tuen hyödyntämistä Yhdysvalloissa ja artikkelisarjan julkaisemista luomamme potilasrekisterin tietojen pohjalta. Artikkelisarjassa on tarkoitus tuoda esiin NBT®-laitteistomme hyötyjä vakavan masennuksen hoidossa. Nämä toimet edellyttävät investointeja kaupalliseen myyntiin, markkinointiin ja kliinisiin resursseihin.

Nexstimin kassavarojen tilanne 31.12.2018 oli 7,2 miljoonaa euroa, sisältäen Kreos lainan. Yhtiö jatkaa eri rahoitusvaihtoehtojen ja liiketoimintansa strategisten vaihtoehtojen evaluointia. Nämä strategiset vaihtoehdot voisivat sisältää diagnostisesta liiketoiminnasta luopumisen tai jopa koko yhtiötä koskevan julkisesta-yksityiseksi yhtiöksi transaktion.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa 7-12/2018
6kk
7-12/2017
6kk
1-12/2018
12kk
1-12/2017
12kk
Liikevaihto 1 592,8 1 587,0 2 672,1 2 645,3
Henkilöstökulut -2 413,7 -1 859,4 -3 937,5 -3 334,7
Poistot ja arvonalentumiset -269,6 -176,2 -424,0 -341,3
Muut liiketoiminnan kulut -2 184,7 -2 359,2 -3,985,9 -4 118,1
Tilikauden tulos -3 713,8 -3 894,1 -6 154,3 -7 327,9
Tulos per osake (euroa)* -1,14 -1,16 -1,93 -2,77
Liiketoiminnan rahavirta -3 069,4 -2 611,7 -6 192,5 -5 402,9
Rahat ja pankkisaamiset 7 175,2 8 473,6 7 175,2 8 473,6
Oma pääoma -294,3 5 520,8 -294,3 5 520,8
Omavaraisuusaste (%) -0,98 52,77 -0,98 52,77
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 3 253 751  3 105 786 3 253 751  3 105 786 
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 3 251 865 2,949,153 3 187 487 2 649 232 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 4 431 575 4 431 575 4 431 575  4 431 575 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 4 701 628 4,135,795 4 577 627  3 822 547 

*Osakkeiden lukumäärät on taulukossa oikaistu 26.11.2018 tapahtuneilla osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 30:llä.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2019 terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja että tilikauden tulos on tappiollinen.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Tilikauden 2018 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 12 213 958,02 euroa. Hallitus esittää, että Nexstim Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2018.

Helsingissä, 4.3.2019

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                             

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

+44 771 516 3942

martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson           

David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi

+44 (0)207 2822949

david.dible@citigatedewerogerson.com

Taloudellinen tiedottaminen vuoden 2019 aikana

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään maanantaina 4.3.2019 klo 17.00 Suomen aikaa. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson sekä talousjohtaja Mikko Karvinen esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Puhelinkokouksen puhelinnumerot:
Suomi:                +358 (0) 800 914672
Ruotsi:                +46 (0) 20 089 6377
Iso-Britannia:    +44 (0) 20 3003 2666
Yhdysvallat:      + 1 866 966 5335
Kansainvälinen: +44 (0) 20 3003 2666

Puhelun salasana: Nexstim

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2019 (H1) julkaistaan perjantaina 16.8.2019. Nexstimin vuosikertomus 2018 (hallituksen toimintakertomus, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus) julkaistaan yhtiön internetsivuilla maanantaina 4.3.2019. Yhtiökokous pidetään maanantaina 25.3.2019 alkaen klo 10.00.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim kaupallistaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

Nexstim Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018