25.03.2019 13:00:00 CET

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande styrelseutskott och emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram

Pressmeddelande, Helsingfors 25 mars 2019 kl. 14.00

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande styrelseutskott och emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depressionvänligen), meddelar att bolagets styrelse har fattat följande beslut 25 mars 2019.
Styrelsen beslutade om följande sammansättning i styrelseutskotten:

Med stöd av det bemyndigande som bolagets årsstämma gav i dag och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av årsstämman 26 mars 2016 har bolagets styrelse i dag beslutat att emittera sammanlagt 5.759 nya vederlagsfria aktier till fyra styrelseledamöter. Styrelseledamöterna som tar del i programmet är Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare och Juliet Thompson. Ken Charhut, Rohan Hoare och Juliet Thompson tilldelas 1.354 aktier var och Tomas Holmberg tilldelas 1.697 aktier enligt sina respektive bruttoersättningar under intjänandeperioden 2018-2019, i enlighet med årsstämmobeslut av 28 mars 2018. De nya aktierna förväntas noteras den 4 april 2019. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 3.259.505.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta oss per telefon:
                                            
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi
+44 (0)207 282 2949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

BoD resolutions