01.04.2019 14:45:00 CET

Nexstim uppdaterar bolagsmeddelandet publicerat fredagen den 29 mars 2019 kl 9:30.

                                                   

Pressmeddelande, Helsingfors den 1 april 2019 kl. 15.45 (EET) 

Nexstim uppdaterar bolagsmeddelandet publicerat fredagen den 29 mars 2019 kl 9:30.

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för diagnostik och terapi, uppdaterar bolagsmeddelandet publicerat fredagen den 29 mars 2019 kl 9:30.

I meddelandet, som gällde det medicintekniska godkännande som Health Canada beviljat, uppgav företaget att marknadsföring och försäljning av Nexstims NBS-enhet i Kanada skulle hanteras av en distributör. Nexstim ändrar att distributör kommer att distribuera Nexstims NBT®-enheter. Marknadsföring, försäljning och distribution av bolagets NBS-system och Nexspeech® -system i Kanada kommer att utföras av Nexstim.

Health Canada beviljade Nexstim NBS System och NexSpeech® -system medicinteknisk licens som tillåter Nexstim att börja marknadsföra och sälja NBS-systemet och NexSpeech ® i Kanada. Licensen är ett viktigt steg till företaget eftersom det fortsätter att fokusera på att bygga försäljningen på den nordamerikanska marknaden.

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                              
Martin Jamieson
ordförande och verkställande direktör
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) 
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson             
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Pressmeddelande 1.4.2019