02.04.2019 15:00:00 CET

Nexstim Abp: Nexstim Abp kompletterar prospektet av 26 mars 2019

 Pressmeddelande, Helsingfors 2 april 2019 kl 16.00 (EET)

Nexstim Abp: Nexstim Abp kompletterar prospektet av 26 mars 2019

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, meddelar att bolaget har upprättat ett kompletteringsdokument till prospektet av 26 mars 2019. Kompletteringen baserar sig på bolagets pressmeddelande 29 mars 2019 enligt vilket bolaget har beviljats licens av den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada, vilket gör det möjligt för Nexstim att sälja och marknadsföra NBS-systemet i Canada för prekirurgisk kartläggning.

 

Finska Finansinspektionen har i dag 2 april 2019 godkänt kompletteringsdokumentet som bifogats i sin helhet till detta meddelande (på engelska).

 

Återkallelserätt

 

Investerare som tecknat erbjudandeaktier innan denna komplettering offentliggörs har rätt att återkalla teckningen inom två (2) bankdagar efter att detta kompletteringsdokument offentliggjorts, det vill säga senast 4 april 2019 kl. 18 finsk tid (kl. 17 svensk tid).

 

Återkallande ska meddelas till samma teckningsställe där den ursprungliga teckningen gjordes. Teckningar som lämnats på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats kan inte återkallas via webbplatsen, utan investerarna ska kontakta Aqurat Fondkommission AB per e-post på info@aqurat.se eller per telefon på +46 8-684 05 800).

 

Enligt 4 kap. 14 § i finska värdepappersmarknadslagen är en ytterligare förutsättning för återkallelse att det som kräver komplettering har uppdagats innan värdepapperen levereras till investerarna. Om investeraren har tecknat aktier för sina företrädesrätter och de tillfälliga aktierna i Nexstim har antecknats på investerarens konto, är det inte möjligt att återkalla teckningen. Däremot är det möjligt att återkalla sekundärteckning.

 

Om en investerare återkallar sin teckning, kommer den teckningsavgift som hen möjligen redan har erlagt att återbetalas till det bankkonto investeraren angett i samband med teckningen. Medlen kommer att återbetalas inom tre (3) lokala bankdagar efter återkallelsen. Ingen ränta kommer att betalas på det belopp som återbetalats.

 
NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:
Nexstim 
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

 

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) 
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

 

Citigate Dewe Rogerson 
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

 

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

 

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

 

Nexstim fortsätter också kommersialiseringen av sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

 

Mer information finns på www.nexstim.com.

 

Pressmeddelande 2.4.2019
Supplement to Prospectus_2.4.2019