17.04.2019 13:00:00 CET

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen

Yhtiötiedote, Helsinki, 17.4.2019 klo 14

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa, tiedottaa että Yhtiö on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen. Täydennys perustuu tiettyihin 26.3.2019 Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen, sen englanninkieliseen versioon sekä ruotsinkieliseen Ruotsin Finansinspektionille notifioituun tiivistelmään tehtyihin oikaisuihin.

Finanssivalvonta on tänään 17.4.2019 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tässä:

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 26.3.2019 PÄIVITTYYN ESITTEESEEN (FIVA 23/02.05.04/2019)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") täydentää seuraavilla tiedoilla 26.3.2019 päivättyä Yhtiön merkintäoikeusantia varten laadittua Finanssivalvonnan 26.3.2019 hyväksymää suomenkielistä esitettä ("Fiva-esite"), Yhtiön Fiva-esitteen perusteella laatimaa englanninkielistä asiakirjaa ("Eng-esite") ja Ruotsin Finansinspektionille toimitettua Fiva-esitteen ruotsinkielistä tiivistelmää ("Sv-tiivistelmä") (Fiva-esite, Eng-esite ja Sv-tiivistelmä kaikki yhdessä "Esite") siten, kuin jäljempänä todetaan.

Alla oleva tieto tulee lukea yhdessä Esitteen kanssa.

Oikaistavat kohdat Esitteessä

Esitettä oikaistaan seuraavasti siten, että muutokset ilmenevät alla tummennetulla ja kursivoidulla tekstillä:

Fiva-esitteen toiselta kannen sisäsivulta poistetaan seuraava virke otsikon "TÄRKEÄÄ TIETOA JA HUOMAUTUKSET SIJOITTAJILLE" alta:

"Jos näissä on eroja, suomenkielinen Esite on ensisijainen."

Eng-esitteen tiivistelmän osatekijään D.1 lisätään lopuksi seuraavat kohdat (Yhtiön ja sen toimialaan liittyvät riskit):

"·  The Company may be adversely affected by fluctuations in exchange rates
  ·  The Company may be adversely affected by fluctuations in interest rates"

Eng-esitteen tiivistelmän osatekijää E.1 oikaistaan Osakeannista odotetun nettotuottojen osalta seuraavasti:

"The Company expects to receive net proceeds from the issuance of the Offer Shares of approximately EUR 4.7 million, after deducting estimated offering expenses payable by the Company of approximately EUR 0.6 million, in the aggregate (of which a maximum of approximately EUR 0.1 million is paid as fee for underwriting commitment set forth in section E.3 below which is payable in cash and/or shares of the Company at the discretion of the Company)."

Eng-esitteen tiivistelmän osatekijää E.6 oikaistaan viimeisessä kappaleessa suunnatun osakeannin mahdollisen laimentumisvaikutuksen osalta seuraavasti:

" If the Offering is subscribed in full and shares also issued in a separate directed issues as set forth above (see E.3 "Terms and conditions of the offer -  Directed issues of shares arranged in connection with the Offering) of the maximum amount of 1,665,575, the number of the Company's shares may rise after the Offering to (assuming full subscription of the Offering and  shares which may be subscribed with Offer Warrants) 73,247,987 shares. These shares issued in the directed share issues would correspond to approximately 51.2 per cent of all the Company's shares before the Offering (and such directed issued) and approximately 2.3 per cent of the Company's shares after the Offering, subscription of the shares based on the Offer Warrants and the directed issues, assuming that the Offering and shares issued in the directed issues are fully subscribed and all the Offer Warrants offered for the subscribers of Offer Shares are used for subscription of shares."

Sv-tiivistelmän osatekijän B.9 alakohtien ("resultatprognos eller beräkning") numerointia oikaistaan seuraavasti:

(f) oikaistuna (a)
(g) oikaistuna (b)
(h) oikaistuna (c)
(i) oikaistuna (d)
(j) oikaistuna (e)

Sv-tiivistelmän osatekijää E.6 oikaistaan viimeisessä kappaleessa suunnatun osakeannin mahdollisen laimentumisvaikutuksen osalta seuraavasti:

" Om Erbjudandet blir fulltecknat och aktier även ges ut genom en riktad emission såsom beskrivs ovan (se E.3 "Villkor för erbjudandet - Riktade emissioner i samband med erbjudandet) inom maximigränsen på 1 665 575 aktier, kan antalet aktier i Bolaget öka från antalet aktier efter Erbjudandet (förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och att alla Erbjudandewarranter som erbjuds till tecknarna utnyttjas för teckning av aktier) till 73 247 987 aktier. Dessa aktier som emitteras i de riktade emissionerna motsvarar cirka 51,2 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet och cirka 2,3 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet, teckning av aktier med Erbjudandewarranterna och de riktade emissionerna, under antagande att Erbjudandet och de aktier som ges ut i de riktade emissionerna fulltecknas och att alla Erbjudandewarranter som tilldelas till tecknarna av Erbjudandeaktier utnyttjas för teckning av aktier."

Eng-esitteen sivulle 12 riskitekijän "Investors in the Sweden participating in the Offering may be adversely affected by fluctuations in foreign exchange rates" alle lisätään seuraavat lauseet:

"Nexstim's reporting currency is euro. However, the shares admitted to trading on First North Sweden, including the Offer Shares, will be traded and settled in Swedish crowns. Further, any potential future dividends will be denominated and distributed by the Company in euro. However, as regards to Shares held on book-entry accounts in the system of Euroclear Sweden, investors would receive the dividends in Swedish crowns after currency conversion from euro. Consequently, the market price of the Shares and the dividends received in Swedish crowns are affected by the changes in the exchange rate of the Swedish crown and euro. Therefore, as the Swedish crown is not fixed against the euro, any change in the exchange rate between the Swedish crown and euro could have an effect on revenues of the share investment of a shareholder. Value of dividends or other assets distributed in Swedish crown and value of shares denominated in First North Sweden in Swedish crowns may increase or decline as a result. This may have a material adverse effect on the market price of the Company's shares traded on First North Sweden and the future cash flows from dividends of the investors with Shares registered with Euroclear Sweden."

Eng-esitteen sivulle 21 otsikon "REASONS FOR THE OFFERING AND USE OF PROCEEDS" oikaistaan Osakeannin kuluja koskevaa kohtaa seuraavasti:

"The Company expects that the total proceeds of the Offering are at maximum EUR 5.2 million based on the maximum number of Offer Shares (45,552,444 Offer Shares) and the Subscription Price of EUR 0.115 per Offer Share. The Company expects to receive net proceeds from the issuance of the Offer Shares of approximately EUR 4.7 million, after deducting estimated offering expenses payable by the Company of approximately EUR 0.6 million, in the aggregate (of which a maximum of EUR 0.1 million is paid as fee for underwriting commitment set forth in "Arrangements related to the Offering - Underwriting commitments" of the Prospectus which fee is payable in cash and/or shares of the Company at the discretion of the Company)."

Eng-esitteen sivulla 33 oikaistaan otsikon "Underwriting commitments" alla yksi euromäärä seuraavasti

"Investor Amount of underwriting (EUR)
Lago Capital Oy 200,000"

Eng-esitteen sivulle 61 otsikon "Organisation and employees" alla oikaistaan yksi vuosiluku seuraavasti:

"As of 31 December 2018, Nexstim employs 34 full-time employees (FTEs). The allocation of the employees between the group companies is presented in the following".

Eng-esitteen sivulle 74 kohdan "RSU plan" viimeisen alaviivan osalta oikaistaan yksi vuosiluku seuraavasti:

"  The Board of Directors resolved on 25 March 2019 to issue altogether 5,759 new shares without payment to four members of the Board of Directors. The members of the Board of Directors participating in the plan are Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare and Juliet Thompson. Ken Charhut, Rohan Hoare and Juliet Thompson each received 1,354 shares and Tomas Holmberg 1,697 shares based on the amount of the gross reward for the vesting period 2018-2019 determined by the Annual General Meeting on 28 March 2018."

Fiva-esitteen sivulle 81 lisätään taulukkoon hallituksen jäsen Tomas Holmbergin osalta seuraava Yhtiön ulkopuolinen jäsenyys hallinto-, johto- tai valvontaelimessä:

"Tomas Holmberg Organisaatio Jäsenyys Alkanut Päättynyt
  Envoice Finland Oy Hallituksen jäsen 2016 2017"

Nähtävillä olevat asiakirjat

Tämä Esitteen täydennysasiakirja ja Finanssivalvonnan tätä täydennysasiakirjaa koskeva hyväksymispäätös ovat nähtävillä normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki.

Peruutusoikeus

Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista merkinnyt Antiosakkeita, on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan julkistamisesta eli viimeistään 23.4.2019 klo 18 Suomen aikaa (17 Ruotsin aikaa).

Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. Aqurat Fondkommisson AB:n internetsivuilla tehtäviä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivulla, vaan sijoittajan tulee ottaa yhteyttä Aqurat Fondkommission AB:hen sähköpostitse osoitteeseen info@aqurat.se tai puhelimitse +46 8-684 05 800).

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n mukaan perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että täydennystä vaativa seikka on käynyt ilmi ennen arvopapereiden toimittamista sijoittajille. Mikäli merkintäoikeutensa merkintään käyttäneen sijoittajan tilille on jo kirjattu Nexstimin väliaikaiset osakkeet, ei ensisijaista merkintää voi perua. Sen sijaan toissijaisen merkinnän peruminen on mahdollista.

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

Antiosakkeiden merkintäajan odotetaan päättyvän 26.4.2019 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 24.4.2019 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.

NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:
Nexstim                                              
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) 
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmä on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinointia diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

Prospectus CA