07.05.2019 08:00:00 CET

Nexstim Abp: Erbjudandeaktierna registrerats

Pressmeddelande, Helsingfors, 7 maj 2019 kl. 9.00

Nexstim Abp: Erbjudandeaktierna registrerats

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, genomförde en företrädesemission ("Erbjudandet") som avslutades i Sverige 24 april 2019 och i Finland 26 april 2019. 2 maj 2019 gav bolaget ett pressmeddelande om det slutliga resultatet av företrädesemissionen och enligt meddelandet har totalt 31 202 364 nya aktier i bolaget registrerats i handelsregistret idag 7 maj 2019.

Efter registreringen av de aktier som var emitterats i Erbjudandet I handelsregistret är antalet aktier i bolaget 34 461 869 (inte det antal som anges i pressmeddelandet den 2 maj 2019, vilket exkluderats de 5 759 aktier som var registrerats i handelsregistret den 28 mars 2019 som en del av bolagets aktieandelsprogram).

Handel med erbjudandeaktierna som tecknats i Erbjudandet inleds kring 8 maj 2019 på First North Finland och 9 maj 2019 på First North Sweden.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

registration