20.05.2019 08:30:00 CET

Nexstim Abp: Handel med Erbjunandewarranter börjar

Pressmeddelande, Helsingfors, 20 maj 2019 kl. 9.30

Nexstim Abp: Handel med Erbjunandewarranter börjar

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, genomförde en företrädesemission som avslutades i Sverige 24 april 2019 och i Finland 26 april 2019. Vid godkännande av teckningar i sådan företrädesemissionen tilldelade styrelsen totalt 15 601 167 särskilda rättigheter till aktier ("Erbjudandewarranter") till tecknaren av sina aktier. I enlighet med villkoren för Erbjundandewarranterna berättigar Erbjudandewarranter att teckna sammanlagt högst 15 601 167 aktier i bolaget. Erbjudandewarranter förväntades levereras till tecknaren vid vecka 21, 2019.

Bolaget meddelar nu att Erbjudandewarranterna har lämnats in till tecknaren idag den 20 maj 2019 och handeln med sådana Erbjudandewarranter kommer att börja på First North Finland och First North Sweden den 20 maj 2019.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

offer warrants trading