15.3.2019
NoHo Partners Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua ensisijaisesti kansainvälisen ja kotimaisen kasvun rahoittamiseksi
14.2.2019
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2018: Liikevaihto kasvoi 74 % yrityskauppojen ja suurten muutosten vuonna, kertaerät kuitenkin heikensivät kannattavuutta - tulosohjeistusta vuodelle 2019 tarkennetaan