Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2000-12-19
Traction: Flaggningsmeddelande: Traction
2000-12-08
Traction: Traction: Återköp av 30.000 egna b-aktier
2000-11-08
Traction: Förvärv i Ångpanneföreningen
2000-09-07
Traction: Återköp av egna aktier
2000-09-01
Traction: Traction över 10% i Haldex
2000-08-16
Traction: Flaggning 2000-08-16
2000-05-19
Traction: Pressmeddelande 2000-05-19
2000-03-30
Traction: Vinstprognos första kvartalet 250 msek
2000-03-07
Traction: Tractions intressebolag Easy T inleder officiell handel hos Hagströmer & Qviberg
2000-03-01
Traction: Tractions bud på km faller
2000-02-28
Traction: Traction äger 1.128.500 aktier Biophausia - 11,2% av aktierna.
2000-02-24
Traction: Vinsten i januari / februari drygt 90 mkr efter skatt
2000-02-17
Traction: Flaggning; över 45% i KM
2000-02-14
Traction: Lägger bud på hela KM
2000-02-07
Traction: Startar nytt affärsområde, SPP-arbitrage
2000-01-03
Traction: Traction förvärvar konvertibla skuldebrev i Biophausia AB