Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2001-12-21
Traction: Traction förvärvar EDN Storage Technology AB Och Karlberg & Karlberg AB
2001-12-20
Traction: Stora order till Traction's dotterbolag Svecia
2001-12-03
Traction: Traction medverkar vid förvärv av Gnosjöplast AB
2001-10-26
Traction: Traction storägare i Know It med 26,8% av kapitalet och rösterna
2001-10-16
Traction: Traction: Flaggning i Softronic
2001-09-12
Traction: Traction: Ytterligare förvärv i Thalamus
2001-08-30
Traction: Traction: Garanterar nyemission i Softronic
2001-08-24
Traction: Traction: Förvärv i Academedia
2001-08-02
Traction: Traction garanterar nyemission i Know It
2001-07-11
Traction: Traction har sålt aktieinnehavet i ÅF
2001-07-06
Traction: Traction friat av Stockholmsbörsens disciplinnämnd
2001-05-16
Traction: Offentligt debattinlägg
2001-05-16
Traction: Traction, Nordiska och Matteus
2001-05-15
Traction: Traction alternativ för Matteus
2001-05-14
Traction: Traction: förvärv i Thalamus
2001-04-15
Traction: Flaggning
2001-03-31
Traction: Traction medverkar vid start av azign management
2001-03-05
Traction: AB Traction (Publ) kallar till bolagsstämma 5 april
2001-02-08
Traction: Flaggningsmeddelande
2001-01-11
Traction: Ekonomisk information 2001